Kalendarz adwentowy Vitaflo

Kalendarz Adwentowy PKU

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://kalendarz-adwentowy-vitaflo.pl. Na naszej stronie możesz za pomocą formularza zgłoszeniowego podać swoje dane adresowe. Dane te wykorzystamy aby przesłać Ci prezent – kalendarz adwentowy PKU Vitaflo.

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Nestlé Polska S. A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratora. 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, w tym w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jakie mogą powstać w związku z Konkursem, a dane osobowe Zwycięzców w dodatkowo w celu odprowadzenia podatku od nagród) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”). Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane do innych celów.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
  3. Dane osobowe uczestników Konkursu w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy.
  4. Dane osobowe zwycięzców Konkursu niezbędne do wykonania zobowiązań podatkowych (odprowadzenie podatku od nagród) będą przetwarzane przez czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla zobowiązań podatkowych związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy liczony od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe.
  5. Z zastrzeżeniem pkt. 5.7, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności do otrzymania nagrody.
  6. Obowiązkowe jest podanie tych danych osobowych przez zwycięzców Konkursu, które są niezbędne do dokonania rozliczeń na gruncie przepisów prawa podatkowego (odprowadzenie podatku od nagród).
  7. Uczestnik ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i) usługodawcy administratora, z pomocą których organizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja Konkursu), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, (ii) podmioty z grupy kapitałowej administratora lub (iii) podmioty, którymi administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności urzędy skarbowe właściwe do rozliczenia podatku od nagród.
  9. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych przez administratora danych, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Z inspektorem ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: DataProtectionOffice@nestle.com

Ciasteczka

W celu prawidłowego działania strony Kalendarz Adwentowy Vitaflo (zwanej dalej: „Serwisem”) RedComm Sp. z o.o. (dalej: RedComm) korzysta z technologii plików Cookies. Przez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w szczególności są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

RedComm wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkowników, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów RedComm) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

RedComm wykorzystuje Cookies do:

świadczenia usług, możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu;
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Serwis;
do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics;
wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com/pl, linkedin.com/pl, instagram.com/pl, google.com/pl.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
zarządzania plikami Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
blokowania lub usuwania Cookies.

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.